Selecteer een pagina

Onze diensten

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wat wij voor u kunnen betekenen

Hieronder vind u onze diensten verdeelt in categorieën met daarbij de bijbehorende werkzaamheden en prijzen.

Ontwerp

Wij kunnen uw wensen vertalen in een woning of gebouw ontwerp.

Engineering

Wij kunnen uw plannen bouwkundig uitwerken.

Bouwfysisch

Adviseren over of toetsen van de bouwfysische eigenschappen van uw pand.

Berekeningen

Wij kunnen MPG of stikstofberekeningen uitvoeren voor uw project

Ontwerp & engineering

Schetsontwerp

Vanaf € 2.090*

 • Kennismakingsgesprek
 • Analyse situatie
 • Toetsing bestemmingsplan
 • Ontwerp in twee varianten
 • Plattegronden
 • Gevelaanzichten
 • Presentatie van het ontwerp

Voorlopig ontwerp

Vanaf € 3.425*

Schetsontwerp dient als basis

 • Startgesprek
 • Een ontwerp verder uitwerken
 • Min. 12 visualisaties van het interieur en exterieur
 • Situatietekening, plattegronden, doorsnedes, aanzichten
 • Ca. 3 detailtekeningen
 • Oppervlakte en functie tekening
 • Kleur en materialen staat in hoofdlijnen
 • Schets van de constructie
 • Begroting en planning
 • Presentatie ontwerp
 • VR-ervaring ontwerp

Definitief ontwerp

Vanaf € 8.575*

Voorlopig ontwerp dient als basis

 • Startgesprek
 • Definitief vaststellen ontwerp
 • Update van visualisaties
 • Situatie en straatprofiel tekening
 • Plattegronden, doorsnedes, aanzichten
 • Ca. 9 detailtekeningen
 • Oppervlakte en functie tekening
 • Kleur en materialen staat
 • Constructief ontwerp
 • Begroting
 • Uitgangspunten document
 • Bouwbesluittoetsing
 • Riolering en HWA tekening
 • MPG berekening
 • Toelichting definitieve documenten

Technisch ontwerp

Vanaf € 19.667*^

Definitief ontwerp dient als basis

 • Uitwerkingsniveau zodat aannemers een prijs kunnen vormen op de stukken
 • Uitwerking plattegronden, doorsnedes, aanzichten
 • Min. 15 detailtekeningen
 • Kleur en materialenstaat
 • Stikstof berekening
 • Brandveiligheidstekening
 • Bouwbesluit-tekeningen
 • Onderbouwing vergunning
 • Aanvragen omgevingsvergunning
 • Elektra tekeningen
 • Water, riool en ventilatie principe tekeningen
 • Technische omschrijving
 • Concept aanneemovereenkomst
Het ontwerp traject voor verbouwingen is op aanvraag en afhankelijk van de complexiteit en beschikbare informatie van het huidige pand.

*getoonde prijs is exclusief BTW en gebaseerd op een nieuwbouwwoning tot 200m2 BVO. Voor grotere woning is de prijs op aanvraag.
^getoonde prijs is exclusief aanvullende onderzoeken die benodigd kunnen zijn voor het aanvragen van de vergunning. Voorbeelden van deze rapporten zijn: Bodemonderzoek sanering van de grond, Archeologisch onderzoek, Akoestisch onderzoek, BENG berekening, Sonderingen, Installatie ontwerp, Brandveiligheidsrapportage

Bouwfysica & overige werkzaamheden

Visualisaties

Vanaf € 1520**

 • Ca. 12 visualisaties van het ex- en interieur van uw woning of pand
 • VR-ervaring (ook op locatie mogelijk#)

Bouwbesluit rapportage

Vanaf € 760**

 • Toetsingsrapportage op de belangrijkste regels van het bouwbesluit
 • Oppervlakte berekeningen
 • Daglichtberekening
 • Luchtverversingsberekening
 • Spuiventilatie berekening

MPG-berekening

Vanaf € 760**

 • Berekening van de milieu belasting van uw nieuwbouwproject

Stikstofberekening

Vanaf € 1520**

 • Berekening van de stikstofuitstoot van uw nieuwbouwproject
Krijg korting op bovenstaande diensten als u er meerdere tegelijk voor een project laat uitvoeren

**getoonde prijs is exclusief BTW. Prijs is gebaseerd op een woning of pand welke qua vorm en grote past binnen de Nederlandse “standaard” typering en niet groter dan 200m2 BVO. Er wordt vanuit gegaan dat er een 3D-model of autocad tekeningen aanwezig zijn. Voor overige woningen is de prijs op aanvraag.
#VR-ervaring is bij ons op kantoor in Uden. Voor een meer prijs kan deze ervaring ook bij u op locatie worden gegeven.

Virtual Reality

Wij brengen uw wensen tot leven!

Door middel van onze Virtual Reality bril kunnen wij uw wensen een op een aan uw laten zien. Dan krijgt u meteen een gevoel van grote en schaal van uw project.

Onafhankelijk advies

Innovatieve ideeën

Advies op maat

w

Duidelijke communicatie

Transparant

Wat zou een totaal traject mij kunnen kosten?

Voorbeeld berekening totale advieskosten van nieuw te bouwen woning***
Schetsontwerp € 2.090,-
Voorlopig ontwerp € 3.425,-
Definitief ontwerp € 8.575,-
Technisch ontwerp € 19.667,-
Constructief ontwerp inclusief
Constructieve berekening inclusief
Sonderingen (externe partij) ca. € 1.500,-
BENG berekening (externe partij) ca. € 2.500,-
Totaal excl. BTW € 37.757,-
Totaal incl. BTW € 45.686,-

***Deze voorbeeld berekening is gebaseerd op een nieuwbouwwoning van maximaal 200m2, met de meest voorkomende benodigde rapportages. Prijzen van externe partijen zijn indicatief en kunnen sinds het schrijven zijn gewijzigd.

Zin in innovatief en rendabel project, neem contact met ons op, geheel vrijblijvend natuurlijk!